Oferta

Oferta

Ubezpieczenia komunikacyjne OC 

Masz auto, motocykl lub inny pojazd?

Zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC.

Jeśli spowodujesz wypadek lub kolizję, wypłacimy odszkodowanie osobom, którym wyrządziłeś/-aś szkodę.

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe. Nie ma znaczenia, czy używasz pojazdu czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu. Umowę ubezpieczenia OC musisz zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu, w którym kończy się poprzednia umowa OC.

Auto Casco

Kierowcy może się przydarzyć wiele rzeczy: wypadek, stłuczka, kradzież, zniszczenie karoserii przez grad… W razie problemów związanych z takimi zdarzeniami pomoże Ci nasze ubezpieczenie autocasco. Kupując ubezpieczenie u nas. Otrzymujesz bezpłatny pakiet podstawowych usług assistance (np. holowanie i samochód zastępczy).

Cenimy dobrych kierowców:

  • Dostaniesz nawet 60% zniżki za jazdę bez wypadków.
  • Zapłacisz jeszcze mniej, jeśli kontynuujesz ubezpieczenie.
  • Nasze AC jest elastyczne. Możesz je dostosować do swoich potrzeb i zapłacić mniej.
  • Zniżki na inne ubezpieczenia: OC, assistance, PZU Auto Szyba.
  • Zniżki dla nowych klientów.

Małe AC

Nie potrzebujesz pełnego AC? Sprawdź nasze minicasco. Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które powstaną niezależnie od Ciebie, np.: zwierzę wpadnie pod Twój samochód, ktoś ukradnie lub zdemoluje Twój samochód lub jego wyposażenie, burza, woda, grad lub działanie innego żywiołu uszkodzą Twój pojazd.

Auto Szyba

Szybka naprawa lub wymiana uszkodzonej szyby – miejsce i czas dogodne dla Ciebie. Zgłoś szkodę i zapomnij o kłopocie.

Likwidujesz szkodę z ubezpieczenia PZU Auto Szyba, a nie z AC. Dzięki temu nie tracisz zniżek w AC. Otrzymujesz bezterminową gwarancję na zamontowaną szybę oraz wykonaną usługę.

Zapewniamy profesjonalną naprawę lub wymianę szyby – współpracujemy tylko z najlepszymi.

NNW Max

Korzystasz na co dzień z różnych środków transportu, np. z samochodu prywatnego, służbowego, taksówki, autobusu? Obawiasz się wypadku? Dzięki naszemu ubezpieczeniu NNW Max otrzymasz wsparcie finansowe. Jeśli zdarzy Ci się poważny wypadek, i nie będziesz w stanie po nim wrócić do pracy, wypłacimy Ci pieniądze. A gdyby Cię zabrakło, odszkodowanie dostanie Twoja rodzina. Zapewnisz sobie pieniądze na życie, jeśli po wypadku nie będziesz w stanie wrócić do pracy. Zabezpieczysz rodzinę i najbliższych, gdyby Cię zabrakło.

Ubezpieczenie NNW Max chroni Cię niezależnie od tego, jakim pojazdem się poruszasz (nie dotyczy: motocykli, quadów i pojazdów szynowych) i czy jesteś kierowcą czy pasażerem pojazdu. Wypłacimy odszkodowanie niezależnie od innych Twoich polis NNW.

Ubezpieczenia domu i mieszkań

Masz dom albo mieszkanie? A może je wynajmujesz?

W domu może się tam zdarzyć wiele wypadków: pożar, włamanie, zalanie czy zwarcie instalacji elektrycznej. W razie niespodziewanych problemów w domu lub mieszkaniu pomoże Ci nasze ubezpieczenie PZU Dom.

Wypłacimy pieniądze, jeżeli np.: Twój dom lub jego wyposażenie zniszczy powódź, huragan, ogień lub inne tzw. zdarzenie losowe1, ktoś umyślnie zniszczy wyposażenie Twojego domu, np. uszkodzi drzwi, wybije szybę w oknie, złodzieje włamią się do domu i wyniosą np. komputer, biżuterię. U nas otrzymasz pomoc nawet w bardzo nietypowych sytuacjach, np. gdy zwierzęta leśne zniszczą elewację domu – wystarczy, że wybierzesz wariant Od Wszystkich Ryzyk.

Możesz wybrać dodatkową ochronę: wypłacimy odszkodowanie za stłuczenie przedmiotów – nie tylko szklanych (ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia), jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie – wypłacimy jej odszkodowanie (OC w życiu prywatnym), otrzymasz pomoc prawną w trudnych sytuacjach (ubezpieczenie ochrony prawnej).

W cenie ubezpieczenia:

Usługi assistance, np. pomoc hydraulika, szklarza czy ślusarza Brak limitów dla wypłat w razie przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem.

Ochrona od skutków powodzi - bez dodatkowej składki pokrywamy koszty poszukiwania przyczyny zalania, np. dotarcie do pękniętej rury.

Ochrona przedmiotów, które znajdują się w otoczeniu domu, np. ogrodzenie, altana, ławka w ogrodzie.

Ubezpieczenia turystyczne

Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu…

Z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer nie obawiasz się komplikacji i nieoczekiwanych wydatków. Jeśli zachorujesz lub będziesz mieć wypadek, zorganizujemy i opłacimy: wizyty u lekarza lub leczenie w szpitalu, transport medyczny do domu. Jeśli wyrządzisz szkodę innej osobie (np. zranisz kogoś lub zniszczysz czyjąś własność), wypłacimy jej odszkodowanie.

Otrzymasz pieniądze, jeśli: w wyniku wypadku Twoje zdrowie poważnie ucierpi (dojdzie do tzw. trwałego uszczerbku, np. złamiesz nogę lub skręcisz kolano), ktoś np. włamie się do Twojego pokoju w hotelu i ukradnie lub zniszczy Twój bagaż.

To tylko nieliczne korzyści, jakie zapewnia nasze ubezpieczenie.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Jest to ubezpieczenie z grupy polis dających wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy to często dotkliwie odczuwane są różnego rodzaju skutki zaistniałych wypadków. Umowę można zawrzeć na okres roczny lub krótszy od roku, a zakres i czas ochrony można dowolnie ukształtować, dostosowując go do konkretnych potrzeb. Zaletą ubezpieczenia jest możliwość dostosowania umowy pod względem czasu ochrony, zakresu ochrony, wysokości sumy ubezpieczenia i świadczeń dodatkowych do konkretnych potrzeb ubezpieczonych osób i możliwości finansowych ubezpieczającego. Wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło. Ponadto wsparcie w trudnych chwilach polisa daje szeroki wachlarz usług assistance, takich jak: pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna, pomoc psychologa, pomoc domowa, opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi. PZU przejmuje odpowiedzialność za skutki zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, niezależnie od miejsca i chwili ich zajścia, pod warunkiem, że nastąpiły w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie działa przez całą dobę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Ubezpieczenia rolne

W ramach pakietu polisowego Gospodarstwo Rolne oferujemy ochronę ubezpieczeniową w zakresie:

  • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
  • PZU Gospodarstwo Rolne – Obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
  • PZU Gospodarstwo Rolne – Mienia ruchomego
  • PZU Gospodarstwo Rolne – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego i obowiązkowego ubezpieczenia budynków rolnych w gospodarstwie rolnych reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Składową gospodarstwa rolnego jest zgromadzone w nim mienie ruchome. W ramach ubezpieczenia PZU Gospodarstwo Rolne – Mienie ruchome oferujemy naszym klientom ochronę przed m.in. takimi zdarzeniami jak ogień, powódź, huragan czy kradzież.

Ubezpieczenie upraw

Ubezpiecz uprawy z 65% dotacją. Od kilku już lat producenci rolni dostają z budżetu państwa dopłaty do polis. Wsparcie przysługuje im na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z nią, budżet państwa finansuje do połowy wysokości składki ubezpieczenia większości podstawowych upraw polowych m.in.: zbóż, rzepaku, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek.

Dopłata do składki się należy do wysokości stawek taryfowych 3,5 proc. lub 5 proc. sumy ubezpieczenia w zależności od rodzaju uprawy. Jeśli stawka taryfowa przekroczy 6 proc. sumy ubezpieczenia, rolnik nie dostanie dopłaty.

Od tej reguły jest jednak korzystny wyjątek: próg ten nie obowiązuje w ubezpieczeniach warzyw i owoców. Przykładowo, jeśli rolnik ubezpieczy sad od gradobicia, a stawka ubezpieczyciela wyniesie 7 proc., to producent rolny zapłaci 3,75 proc. sumy ubezpieczenia, a 3,25 proc. sfinansuje budżet państwa. Producenci rolni sami decydują od czego chcą się ubezpieczyć: mogą wybrać pojedyncze ryzyka: grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania lub pakiet ryzyk.

Jesienią PZU szczególnie poleca „Pakiet jesień”. Obejmuje on ryzyka: gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania. W PZU rolnicy kupią polisy bez zbędnej fatygi . Ubezpieczyciel wszystkim się zajmie i rozliczy dopłaty do składek z budżetu państwa. W razie szkody formalności również ograniczone są do niezbędnego minimum, bo PZU ma kadrę wykwalifikowanych fachowców. Gwarantuje to klientom szybką i sprawną likwidację szkód.

W ramach ubezpieczenia PZU Uprawy można na jednej polisie ubezpieczyć: obowiązkowe i dobrowolne dotowane ubezpieczenia upraw, niedotowane ubezpieczenia upraw polowych, niedotowane ubezpieczenia upraw w szklarniach i tunelach foliowych, niedotowane ubezpieczenia środków do produkcji roślin (nakładów) poniesionych na uprawę roślin.

Ubezpieczenie dla: osób prawnych, osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego przez nich mienia, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które prowadzą działalność gospodarczą.

Kiedy działa ubezpieczenie? Wypłacimy osobom poszkodowanym (osobom trzecim) odszkodowanie, jeśli Ty lub Twoja firma spowoduje szkodę: w wyniku popełnienia czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) – np. ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym chodniku przed Twoją piekarnią, w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa) – np. Twój pracownik wadliwie naprawi samochód oddany do Twojego warsztatu, co spowoduje jego uszkodzenie. Wypłacimy osobie poszkodowanej pieniądze z ubezpieczenia za konsekwencje: uszkodzenia ciała, inwalidztwa lub śmierci (szkody na osobie), zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy innych osób (szkody rzeczowe).

Ubezpieczenia grupowe pracownicze

Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dzięki niemu można łatwiej poradzić sobie z przeciwnościami losu.

Ubezpieczenia firm

 Pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firm. Dzięki elastycznej konstrukcji zakres ubezpieczeń może objąć ochronę majątku i poszczególnych działań firm, zarówno tych o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność.